• Русский
  • Татарча

Тренерлар өчен тренинг ("Укытучы 2.0")

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты Россия мәгариф академиясенең инновацион мәйданчыгының "Укытучы 2.0" юнәлешен гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләрендә Яшь педагогларның эмоциональ януын профилактикалау һәм булдырмау эшен оештыру өчен педагог-психологлар һәм педагоглар әзерләү өчен тренинглар циклы башлады.

"Нәтиҗәле җитәкченең төп идарә карарлары" республика семинары

2021 елның 9 декабрендә 2021 елга Гамәлгә куючының дәүләт йөкләмәсен үтәү кысаларында Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты «Нәтиҗәле җитәкченең төп идарә карарлары» республика семинары уздыра.

Партнёрлар

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo