• Русский
  • Татарча

«Федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә кертү шартларында функциональ грамоталылыкны тәшкил итүче буларак креатив фикерләүне формалаштыру» гамәли фәнни тикшеренү

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2021 елның 22 декабрендәге 1732/21 номерлы «Гамәлгә куючының Дәүләт йөкләмәсен раслау турында» боерыгын үтәү йөзеннән Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты «Федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә кертү шартларында функциональ грамоталылык буларак креатив фикерләүне формалаштыру» гамәли фәнни тикшеренү үткәрә. Тикшерүдә катнашу өчен түбәндәге сылтама буенча урнаштырылган анкета сорауларына җавап бирергә кирәк: https://forms.gle/Vsg4VXQ875j5QF3x5

«Функциональ грамоталылыкны формалаштыру. Идарә контуры» семинары

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты 2022 елның 4 октябрендә Татарстан Республикасы гомуми белем бирү оешмаларының җитәкчеләре һәм укыту-методика эшләре буенча җитәкче урынбасарлары өчен «Функциональ грамоталылыкны формалаштыру. Идарә контуры» еминарын үткәрә.

Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты тарафыннан «Балачакны яклау мәсьәләләре буенча дайджест» җиденче җыентыгы әзерләнде

Халыкка, ата-аналар җәмәгатьчелегенә федераль һәм төбәк кануннарындагы үзгәрешләр, бала хокукларын яклау институтының кабул ителгән норматив актлары, балалар һәм гаиләләр мәнфәгатьләрендә инициативалар турында киң мәгълүмат бирү максатларында Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Аппараты тарафыннан электрон форматта «Балачакны яклау мәсьәләләре буенча дайджест» җиденче җыентыгы әзерләнде.

Балачакны яклау мәсьәләләре буенча дайджест (сылтама)      

Партнёрлар

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo