• Русский
  • Татарча

Хезмәт коллективының гомуми җыелышы

 

2023 елның 27 декабрендә Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының хезмәт коллективының гомуми җыелышы узды. Көн тәртибендә бер сорау бар иде – Гыйльми советка сайлаулар.

Гыйльми совет әгъзалыгына кандидатларны тәкъдим итү утырышларда, структур бүлекчәләр җыелышында уздырылды, кандидатларның бер өлеше, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының фәнни советы турындагы нигезләмәсе нигезендә, институт ректоры тарафыннан тәкъдим ителде. Гыйльми Советы әгъзалыгына кандидатлар исемлеге институтның структур бүлекчәләре хезмәткәрләренең ачык тавыш бирү юлы белән формалаштырылган. Ректор тарафыннан расланган гыйльми совет әгъзалары саны – 19.

 

Яшерен тавыш бирү нәтиҗәләре буенча Гыйльми советның яңа составы расланды.
Вәкаләтендә булу срогы – 5 ел.

 

#ПедагогОстазЕлы #ПедагогЕлы2023 #ОстазЕлы2023 #ТатарстанРеспубликасыМәгарифнеҮстерүИнституты

Фотогалерея: