• Русский
  • Татарча

«Педагогика һәм өстәмә белем бирү методикасы» программасы буенча «Мәгариф һәм педагогик фәннәр» әзерлек юнәлеше буенча мәгариф учреждениеләренең педагогик хезмәткәрләрен һөнәри яңадан әзерләү курслары

«Татарстан Республикасы Мәгариф үсеше институты» өстәмә һөнәри белем бирү дәүләт мәгариф учреждениесендә 2021 елга дәүләт биреме һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының бюджет нигезендә йөкләмәләре нигезендә «Педагогика һәм өстәмә белем бирү методикасы» программасы буенча һөнәри әзерлек юнәлешендә (югары белем бирү яисә урта һөнәри белем бирү базасында) 2021 елның 5 апреленнән башлап, 09.00 сәгатьтән гомуми белем бирү учреждениеләренең педагог хезмәткәрләрен укыту башлана.

Укыту вакытлары 05.04.2021 елдан 11.11.2021 елга кадәр