«Тренерларны өйрәтү» программасы буенча Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты хезмәткәрләренең тренингларда катнашуы турында

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты хезмәткәрләре «Джи Эм СИ Консалтинг» ҖЧҖ оештырган «Тренерлар укыту» программасы буенча тренинглар уза, алар тәмамланганнан соң катнашучылар, компетенцияләрен үстерү максатыннан, үзлектән Татарстан Республикасы педагогик хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү буенча өстәмә һөнәри программа кысаларында тренинглар үткәрә алачак.

Укыту программасының нәтиҗәсе - нәтиҗәле практикалар кертү, белем бирү ихтыяҗларын адреслы канәгатьләндерүгә һәм педагогик хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән тренерлык инструментариеның формаларын, ысулларын һәм технологияләрен камилләштерү.