«Педагог» һөнәри стандарты һәм «Җитәкче» һөнәри стандарты проекты квалификацияләренә карата таләпләр һәм квалификация исемнәре проектларын карау турында

Хөрмәтле хезмәттәшләр!

Мәгариф өлкәсендә һөнәри квалификацияләр буенча Совет (СПК) адресына карап чыгу өчен Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгыннан «Педагог» һөнәри стандарты буенча квалификация атамалары һәм квалификацияләргә таләпләр проектлары, шулай ук «Россия мәгариф академиясенең Мәгариф белән идарә итү институты» федераль дәүләт бюджет мәгариф учреждениесе тарафыннан эшләнгән «Мәгариф оешмасы җитәкчесе» һөнәри стандарт проекты кабул ителде.

Әлеге төр һөнәри эшчәнлекнең социаль әһәмиятен исәпкә алып, сезне масштаблы һөнәри-иҗтимагый фикер алышуда катнашуыгызны һәм үз фикерегезне җиткерүегезне сорыйбыз.

Квалификация исемнәре һәм квалификацияләргә карата таләпләр проектлары, шулай ук эксперт фикерләрен җыю өчен формалар «Белем» россия җәмгыятенең рәсми сайтында https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/proekty-naimenovaniy-kvalifikat... адресы буенча урнаштырылган.

"Мәгариф оешмасы җитәкчесе (Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы һәм гомуми белем бирү оешмасы белән идарә итү)" һөнәри стандарт проекты һәм эксперт фикерләрен җыю өчен форма түбәндәге адрес буенча урнаштырылган: https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-orga....

Квалификация атамалары проектларына, квалификацияләргә һәм һөнәри стандарт проектына карата тәкъдимнәр һәм искәрмәләрне түбәндәге электрон почта адресы буенча 2020 елның 1 августына кадәр җибәрергә кирәк: spkobr@mail.ru.