Гомуми белем бирү учреждениеләренең педагогик хезмәткәрләрен кабаттан һөнәри әзерләү буенча өстәмә һөнәри программаны тормышка ашыру

«Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты» дәүләт автоном мәгариф учреждениесе 2020 елга дәүләт биреме һәм ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы йөкләмәләре нигезендә бюджет нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләреннән 30 кешене укыта (Мәгариф системасында практик психология / Практик психология» юнәлеше (белгечлеге) буенча гомуми белем бирү учреждениеләренең педагогик хезмәткәрләрен югары һөнәри белем бирү базасында һөнәри әзерлек).

Укыту программасы 420 сәгатькә, уку вакыты – 2020 елның 25 февраленнән 5 декабренә кадәр исәпләнгән. Укыту формасы - эштән өлешчә аерылып.

2020 елның 13 маеннан 27 маена кадәр «Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты» өстәмә һөнәри белем бирү дәүләт бюджет мәгариф учреждениесенең Педагогика, психология һәм андрагогика кафедрасы тарафыннан өченче сессия уздырылды. Төркемнең кураторы – Педагогика, психология һәм андрагогика кафедрасы мөдире, педагогика фәннәре кандидаты Шәрифҗанова К.Ш.