Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре педагогларының квалификациясен күтәрү программасын тормышка ашыру

Программа электрон укыту һәм дистанцион белем бирү технологияләрен кулланып презентацияләр, видеолекцияләр, онлайн-консультацияләр, виртуаль стажировка, видеоязмалар, вебинарлар һәм практик кейслар рәвешендә гамәлгә ашырылды; темага туры килгән мәсьәләләрне һәр яклап үз эченә алды; эш графигы һәм режимы тыңлаучыларга кирәкле компетенцияләрне алырга мөмкинлек бирде. Йомгаклау аттестациясе онлайн-режимда проект эшләрен яклау формасында узды.