«БИНОМ. Лаборатория знаний» нәшрияты сезгә интернет-ресурслар һәм сервислар турында хәбәр итә

Хөрмәтле коллегалар!

Мәгариф министрлыгының белем бирү процессын дистанцион формага күчерү турындагы тәкъдимнәре белән бәйле рәвештә «БИНОМ. Лаборатория знаний» нәшрияты сезгә интернет-ресурслар һәм сервислар турында хәбәр итә, алар мәгариф процессында катнашучыларның үзара хезмәттәшлегенең югары нәтиҗәлелеген саклап калырга мөмкинлек бирәчәк.
«БИНОМ. Лаборатория знаний» нәшриятының интернет-ресурслары һәм сервислары.