• Русский
  • Татарча

Россия Федерациясе «Мәгарифне үстерү» дәүләт программасының «Укыту нәтиҗәләре түбән булган һәм уңайсыз социаль шартларда эшләгән мәктәпләрдә региональ проектларны гамәлгә ашыру һәм аларның нәтиҗәләрен тарату юлы белән белем бирү сыйфатын арттыру»